Postępowanie adinistracyjne w sprawach dotyczących karteli
Faculty/Professorship: Lehrstuhl für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Europarecht 
Author(s): Dauses, Manfred A.
Title of the Journal: Kwartalnik prawa prywatnego
ISSN: 1230-7173
Corporate Body: Polska Akademia Umiejętności.
Publisher Information: Krakau : Kantor wyd. Zakamycze
Year of publication: 1994
Volume: 3
Pages: 729-742
Language(s): Polish
Type: Article
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/55515
Release Date: 9. September 2022