Rekonstruktion der natura humana als Basiselemente für Lebensbeherrschung

Professorship/Faculty: Social Pedagogy  
Authors: Mühlfeld, Claus
Title of the compilation: Schwerpunkt: Ernst Topitsch. - Nürnberg, 2004. - ( Aufklärung und Kritik / Sonderheft ; 8). - S. 195 - 203
Year of publication: 2004
Language(s): German
Document Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/9784
Release Date: 24. September 2014