ἥρως – heros – héros : Eine Neubetrachtung
Faculty/Professorship: Romance Literary Studies  
Author(s): De Rentiis, Dina  
Publisher Information: Bamberg : Otto-Friedrich-Universität
Year of publication: 2023
Pages: 205-234
Source/Other editions: Alte Helden - Neue Zeiten : Die Formierung europäischer Identitäten im Spiegel der Rezeption des Mittelalters / Schindler, Andrea, Müller, Axel, Schmidt, Siegrid (Hg.). - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2017, S. 205-234. - ISBN: 978-3-8260-6105-9
Year of first publication: 2017
Language(s): German
Licence: Creative Commons - CC BY - Attribution 4.0 International 
URN: urn:nbn:de:bvb:473-irb-588790
Abstract: 
-
GND Keywords: Held, Motiv
Keywords: Held
DDC Classification: 800 Literature, rhetoric & criticism  
RVK Classification: EC 5410   
Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/58879
Release Date: 12. May 2023

File SizeFormat  
fisba58879.pdf2.86 MBPDFView/Open