Katalog prvotisků Knihovny Národního Muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České republice / Šimáková, Jitka, Vrchotka, Jaroslav [u.a.]: Praha, 2001
Author(s): Wagner, Bettina  
Title of the Journal: Aus dem Antiquariat : Zeitschrift für Antiquare und Büchersammler
ISSN: 0343-186X
Publisher Information: Frankfurt am Main : MVB Marketing u. Verlagsservice des Buchhandels
Year of publication: 2003
Issue: 1
Pages: 57-60
Language(s): German
Type: Review
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/58071
Release Date: 1. February 2023