Yoksulluğun Türkleştirilmesi: Cumhuriyetin İlk Yılların­da Fantom Bir Sancı Olarak İzmir’de Yitik Hristiyan Varlığı (1922–1925)

Faculty/Professorship: Turkish Studies  
Author(s): Morack, Ellinor  
Title of the compilation: İzmir tebliğleri : İzmir ve çevresi : toplumsal ekonomik ve kültürel değişimin yüz yılı (1850-1950)
Editors: Polatel, Mehmet; Kosukoğlu, Nazife;
Publisher Information: Istanbul : Hrant Dink Vakfı Yayınları
Year of publication: 2021
Pages: 59-68
ISBN: 978-605-70399-7-2
Language(s): Turkish
Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/57443
Release Date: 23. December 2022