Akhavi, Shahrough, Religion and politics in contemporary Iran: Clergy-state relations in the Pahlavī Period / Shahrough Akhavi: Albany, 1980
Author(s): Fragner, Bert G.
Title of the Journal: Bibliotheca orientalis : tweemaandelijks recenserend en bibliografisch tijdschrift op het gebied van het Nabije Oosten.
ISSN: 0006-1913
Corporate Body: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten
Publisher Information: Leiden
Year of publication: 1982
Volume: 39
Issue: 5/6
Pages: 775-778
Language(s): German
Type: Review
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/56270
Release Date: 7. November 2022