El català i els Països Catalans
Author(s): Radatz, Hans-Ingo  
Title of the Journal: Visat : La revista digital de literatura i traducció del PEN català
ISSN: 2014-5624
Year of publication: 2006
Volume: 1
Language(s): Catalan
URL: http://www.visat.cat/articles/cat/7/el-catala-i...
International Distribution: Ja
Open Access Journal: Ja
Type: Article
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/51979
Release Date: 9. November 2021