Nordiska stormän och deras besittningar på ön Rügen under medeltiden

Author(s): Büttner, Bengt; Porada, Haik Thomas  
Title of the compilation: Medeltida storgårdar: 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem. - Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Svensk Folkkultur // Medeltida storgårdar : 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem
Editors: Karsvall, Olof; Jupiter, Kristofer
Publisher Information: Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Svensk Folkkultur
Year of publication: 2014
Pages: 269-295
ISBN: 978-91-87403-07-1
Series ; Volume: Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi
Language(s): German
Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/51530
Release Date: 14. September 2021