STRO en bos: De Sonttolregisters als instrument voor de bestudering van de bosgeschiedenis, 1500-1850
Author(s): Scheltjens, Werner  ; Veluwenkamp, Jan Willem
Title of the Journal: Historisch-geografisch Tijdschrift
Year of publication: 2013
Volume: 31
Pages: 209-217
Language(s): Dutch
URL: https://thg.verloren.nl/over-thg
Type: Article
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/51300
Release Date: 29. August 2021