De invloed van ruimtelijke verandering op operationele strategieën in de vroeg-moderne Nederlandse scheepvaart: een case-study over de Nederlandse scheepvaart in de Finse Golf en op Archangel, 1703-1740
Author(s): Scheltjens, Werner  
Publisher Information: Groningen : Barkhuis Publishing
Year of publication: 2009
Pages: 320
ISBN: 978-90-367-3797-5
Language(s): Dutch
URL: https://research.rug.nl/en/publications/de-invl...
Type: Book
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/50000
Release Date: 15. June 2021
Project: Unsichtbare europäische (Grenz)Regionen