Migrimi në Shqipëri dhe ndikimi i presionit human në krijimin e parabarazive të zhvillimit rajonal dhe lokal
Faculty/Professorship: Geographical Migration and Transition Studies  
Author(s): Göler, Daniel  ; Doka, Dhimitër
Alternative Title: Migration in Albania and the Impact of Human Pressure on the Creation of Inequalities of Regional and Local Development
Title of the Journal: Studime albanologjike
Corporate Body: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
Publisher Information: Tiranë
Year of publication: 2010
Volume: 15
Issue: 4
Pages: 279-287
Language(s): Other Language
Type: Article
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/43922
Year of publication: 25. June 2018