Ελληνικό πνεύμα εναντίον του Hitler. Λευκό Ρόδο και Έλληνες φοιτητές στο Μόναχo 1942-43
Professorship/Faculty: Classical Philology - Latin Studies 
Authors: Holzberg, Niklas
Alternative Title: Griechischer Geist gegen Hitler. „Weiße Rose“ und Griechischstudenten in München 1942-43.
Title of the Journal: Hermes : deutsch-griechische Zeitschrift
ISSN: 1864-0338
Publisher Information: K. Lajios : Erkrath
Year of publication: 2015
Volume: 15
Issue: 1
Pages / Size: 65-67
Language(s): German
Document Type: Article
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/41657
Release Date: 21. January 2017