Att möta migrationens utmaningar ur ett teologiskt etiskt perspektiv = "Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen ..."

Professorship/Faculty: Lehrstuhl für Evangelische Theologie mit Schwerpunkt für Systematische Theologie und theologische Gegenwartsfragen 
Author(s): Bedford-Strohm, Heinrich
Title of the compilation: Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja : en teologisk antologi om migration, mångfald och människovärde
Editors: Hellqvist, Kristina
Publisher Information: Lund
Year of publication: 2010
Pages: 166 - 177
Language(s): German
Document Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/4108
Year of publication: 30. April 2014