Namiestnicy Królestwa Polskiego i generał-gubernatorzy warszawscy po powstaniu styczniowym (do 1914 roku)

Faculty/Professorship: History of Central and Eastern Europe  
Author(s): Rolf, Malte
Other Contributing Persons: Adamski, Łukasz; Dębski, Sławomir
Title of the compilation: Wbrew królewskim aliansom : Rosja, Europa i polska walka o niepodległość w XIX wieku
Publisher Information: Warschau : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Year of publication: 2016
Pages: 355-391
Edition: 1
ISBN: 978-83-64486-35-7
Language(s): Polish
Remark: 
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez CPRDiP, która odbyła się w Warszawie, w Pałacu Prymasowskim 16-17 października 2013 roku.
Peer Reviewed: Nein
International Distribution: Nein
Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/40808
Year of publication: 5. August 2016