DBFM: Medicijn Met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico's Delen En Stakeholders Managen
Faculty/Professorship: Governance of Complex and Innovative Technological Systems  
Author(s): Verhees, Frits; Verweij, Stefan
Title of the Journal: ROm : ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu
ISSN: 1571-0122
Publisher Information: Den Haag : ROM B.V.
Year of publication: 2016
Volume: 34
Issue: 3
Pages: 32-34
Language(s): Dutch
Remark: 
Dit is een verkorte versie van het artikel in ROmagazine 3, maart 2016.
URL: http://romagazine.nl/gezamenlijk-delen-risicos-...
Abstract: 
DBFM is populair in Nederland. Maar op papier lijkt de winst van publiek-private samenwerking soms al geboekt, terwijl de daadwerkelijke resultaten tijdens of na de uitvoering soms minder positief zijn. Een treffend voorbeeld is het A15 Maasvlakte-Vaanplein-project. Onderzoekers Frits Verhees en Stefan Verweij geven, op basis van recente onderzoeken en praktijkervaringen, enkele overwegingen voor het realiseren van succesvolle DBFM in de uitvoerings- en beheerfasen.
Peer Reviewed: Nein
Type: Article
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/40459
Year of publication: 20. May 2016