Afbakeningsperikelen in ruimtelijke projecten
Faculty/Professorship: Governance of Complex and Innovative Technological Systems  
Author(s): Koppenjan, Joop; van Meerkerk, Ingmar; Verweij, Stefan; Geerlings, Harry
Title of the Journal: Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut
ISSN: 1380-2860
Publisher Information: Amsterdam : Vakgroep Planologie en Demografie
Year of publication: 2015
Volume: 48
Issue: 3
Pages: 244-251
Language(s): Dutch
Abstract: 
Projectmanagers proberen bewust ruimtelijke projecten af te bakenen om met de complexiteit van de stedelijke omgeving om te kunnen gaan. Daarmee wordt beoogd de externe afhankelijkheden te minimaliseren en zo de complexiteit beheersbaar te maken. Desondanks blijven externe afhankelijkheden bestaan. Voorwaarde om hiermee om te gaan is tijdige reflectie en het toepassen van een coping strategie, in plaats van vasthouden aan achterhaalde grenzen.
Type: Article
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/39710
Year of publication: 26. October 2015