Management van grilligheid in stedelijke projecten
Faculty/Professorship: Governance of Complex and Innovative Technological Systems  
Author(s): Bressers, Nanny; Edelenbos, Jurian; van Meerkerk, Ingmar; Verweij, Stefan
Title of the Journal: Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut
ISSN: 1380-2860
Corporate Body: Vakgroep Planologie en Demografie
Publisher Information: Amsterdam
Year of publication: 2015
Volume: 48
Issue: 3
Pages: 204-209
Language(s): Dutch
Abstract: 
Complexe stedelijke projecten kennen vaak onverwachte gebeurtenissen, zoals plotseling opkomende maatschappelijke weerstand of ineens doorgevoerde projectbezuinigingen. Dit maakt projecten grillig en onvoorspelbaar. Hierdoor wordt het lastig vooruit te plannen, omdat vaak moet worden afgeweken van originele trajecten. De vraag is hoe projectmanagers moeten omgaan met deze grilligheid. Moeten zij het project constant aanpassen op de veranderingen in de samenleving of juist proberen vast te houden aan de eigen kernwaarden binnen het proces? Wat werkt wel en wat niet?
Type: Article
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/39594
Year of publication: 2. October 2015