"Biuro eschatologiczne pracuje w nadgodzinach" : obrazy konca swiata w okresie Reformacji i ich znaczenie dydaktyczne

Professorship/Faculty: Religious Education  
Authors: Ruppert, Godehard  
Title of the compilation: Studia teologiczno-historyczne Slaska opolskiego. - 16. 1996 (1997), S. 213 - 223
Year of publication: 1996
Language(s): Other Language
Document Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/32478
Release Date: 13. July 2015