Herezjarcha czy swiety? : recepcja Marcina Lutra w protestantyzmie niemieckojezycznym i w niemieckiej teologii katolickiej

Professorship/Faculty: Lehrstuhl für Fundamentaltheologie und Theologie der Ökumene 
Authors: Klausnitzer, Wolfgang
Title of the compilation: Studia teologiczno-historyczne Slaska opolskiego. - 16. 1996 (1997), S. 199 - 212
Year of publication: 1996
Language(s): Other Language
Document Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/32473
Release Date: 13. July 2015