Medialność, płeć i kiytyka kultury w Komödie der Eitelkeit Eliasa Canettiego

Professorship/Faculty: Modern German Literature  
Authors: Hermann, Iris
metadata.dc.contributor.contributor: Leyko, Małgorzata
Title of the compilation: Felix Austria - dekonstrukcja mitu? : dramat i teatr austriacki od początku XX wieku
Publisher Information: Kraków : Księgarnia Akademicka
Year of publication: 2012
Pages / Size: S. 161 - 180
ISBN: 978-83-7188-416-0
Language(s): Polish
Document Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/3191
Release Date: 15. April 2014