Venner, G. A.: De Meinweg : onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders - Gulikse grensgebied circa 1400 - 1822. - Assen u.a., 1985

Faculty/Professorship: Historical Geography  
Author(s): Krings, Wilfried
Responsibility: (rezensiert von:) Wilfried Krings
Title of the compilation: Historisch-geografisch tijdschrift. - 4 (1986), 2, S. 56 - 57
Year of publication: 1986
Language(s): German
Type: Review
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/28804
Year of publication: 13. July 2015