Bilmecinin cevaki kilinerek mi, cözülerek mi bulunur?

Professorship/Faculty: Lehrstuhl für Turkologie 
Author(s): Baldauf, Ingeborg
Title of the compilation: Milletlerarasi Türk Folklor Kongresi: Milletlerarasi Türk Folklor Kongresi bildirileri. - Ankara. - ( Kültür ve Turizm Bakanligi Mili Folklor Arastirma Dairesi yayinlari ; 78 : Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi ; 21). - 2 ( 1986), S. 51 - 66
Year of publication: 1986
Language(s): Other Language
Document Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/26603
Release Date: 13. July 2015