Ο άγιος Ιερώνυμος και οι Σαρακηνοί της Συρίας και της Παλαιστίνης - σχόλια με τους βιους του Μάλχου του Μοναχού και του αγίου Ιλαρίωνα
Faculty/Professorship: Ancient History  
Author(s): Klein, Konstantin
Publisher Information: Bamberg : opus
Year of publication: 2014
Pages: 24
Source/Other editions: Ursprünglich in: Kralidēs, Apostolos Ph.: Byzantio kai Arabikos kosmos. Thessalonikē, 2013, S. 209 - 232
Language(s): Greek
Licence: German Act on Copyright 
URN: urn:nbn:de:bvb:473-opus4-61014
Abstract: 
Hieronymus und die Sarazenen Syriens und Palästinas: einige Anmerkungen zu den Vitae des Malchus und des Hilarion.
Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/2651
Year of publication: 27. June 2014

File SizeFormat  
Klein_ThessalonikiseA1b.pdf461.7 kBPDFView/Open