Opkomst en ondergang van de HSL als politiek en bestuurlijk mainportconcept

Faculty/Professorship: Governance of Complex and Innovative Technological Systems  
Author(s): Gerrits, Lasse; Marks, Peter
Title of the compilation: De kracht van het mainportconcept: een onstaansgeschiedenis en toekomstvisie
Editors: Koppenol, Dirk
Corporate Body: Stichting Maatschappij en Onderneming
Publisher Information: Den Haag
Year of publication: 2015
Pages: 37-50
ISBN: 9789069622569
Language(s): Dutch
Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/21967
Year of publication: 15. July 2015