Annette Scheunpflugin ajatuksia identiteetistä ja etiikasta
Faculty/Professorship: Foundations in Education  
Author(s): Scheunpflug, Annette
Title of the Journal: Koulu Kohtaa Mailmann. Miltä oosamista maailmankansalainen tarvitsee?
Corporate Body: 16 of the Finnish National Board of Education
Publisher Information: Kuopio : Kopijyvä
Year of publication: 2011
Pages: 122-123
ISBN: 978-952-13-4930-0
Series ; Volume: Oppaat ja käsikirjat 2011 ; 16
Language(s): Other Language
URL: http://www.oph.fi/download/138412_Koulu_kohtaa_...
Type: Article
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/2145
Year of publication: 17. October 2013