Nga Kopenhageni në Kopenhagen: Pesë teza për zgjerimin e BE-së nga këndvështrimi i politikës buxhetore = Von Kopenhagen nach Kopenhagen: Die EU-Osterweiterung aus Sicht der Budgetpolitik

Professorship/Faculty: Public Economics  
Authors: Wenzel, Heinz-Dieter ; Lackenbauer, Jörg
Title of the compilation: Ekonomia dhe Biznesi / Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomise. - 12 (2003), 1, S. 7 - 12
Year of publication: 2003
Language(s): German
Document Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/10593
Release Date: 24. September 2014